470 ще продължава да бъде олимпийски клас

май 10th, 2011 by Alexander Lazarov

На заседание на ISAF бе решено клас 470 да бъде включен в олимпийските игри през 2016г както за мъжки, така и за женски екипажи. Тук може да прочетете писмото на президента на международната асоциация на клас 470 Станислав Касъров до всички национални асоциации.