ОС 2019г

юни 1st, 2019 by Alexander Lazarov

На проведеното на 04.05.2019 г. Общо събрание на Българската асоциация на клас 420 и клас 470 бяха избрани следните органи на асоциацията:

Управителен съвет:

  • Яна Радославова Василева – Председател;
  • Александър Светлозаров Лазаров –  Заместник-председател;
  • Евгений Радославов Мавродиев – Секретар;
  • Станислав Милчев Касъров – член;
  • Радослав Янков Марков – член.

 

Контролен съвет:

  • Йорданка Петкова Минкова – Председател на Контролния съвет;
  • Станислав Янчев Василев  – член;
  • Захари Йорданов Йорданов  – член.

Leave a Reply