ОС 2019г

юни 1st, 2019 by Alexander Lazarov

На проведеното на 04.05.2019 г. Общо събрание на Българската асоциация на клас 420 и клас 470 бяха избрани следните органи на асоциацията:

Управителен съвет:

  • Яна Радославова Василева – Председател;
  • Александър Светлозаров Лазаров –  Заместник-председател;
  • Евгений Радославов Мавродиев – Секретар;
  • Станислав Милчев Касъров – член;
  • Радослав Янков Марков – член.

 

Контролен съвет:

  • Йорданка Петкова Минкова – Председател на Контролния съвет;
  • Станислав Янчев Василев  – член;
  • Захари Йорданов Йорданов  – член.

Покана за ОС 2019г.

април 3rd, 2019 by Alexander Lazarov

На 04.05.2019 г. от 17:30ч в гр. Бургас, Пристанище Бургас в сградата на ЯХТ КЛУБ “ПОРТ БУРГАС” ще се проведе общо събрание на асоциацията.

Изтеглете поканата от тук.

Младежко Европейско Първенство клас 420 и 470

март 13th, 2015 by Alexander Lazarov

Бургас ще бъде домакин на Младежкото Европейско Първенство клас 420 и 470 през 2015 година. Регатата ще се проведе от 7 до 15 Август в акваторията на бургаския залив. По-подробна информация можете да намерите на официалния сайт на регатата.